Vạn Giới Đại Cấu Hệ Thống

Tue, 12 Jun 2018 20:09:02 +0700

Vạn Giới Đại Cấu Hệ Thống

Tác giả: Tối Huyễn Thần Phong

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 2676

Vạn Giới Đại Cấu Hệ Thống Review Rating: 5.67 out of 10 based on 3 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Một lần bất ngờ, Lục Nguyên đã nhận được Vạn Giới Đại Cấu Hệ Thống.
Các loại đời mua đơn đặt hàng cuồn cuộn không đoạn.
Mỹ phẩm, lương thực, súng đạn, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.
Tương lai khoa học kỹ thuật, ngoại tinh vật phẩm, không thiếu gì cả.
Một cái khổ bức đời mua được đến Vạn Giới Đại Cấu Hệ Thống sau, lên làm tổng giám đốc, nhậm chức CEO,
cưới vợ Bạch Phú Mỹ, đi hướng nhân sinh đỉnh phong cố sự.

5 Chương mới cập nhật truyện Vạn Giới Đại Cấu Hệ Thống

Danh sách chương Vạn Giới Đại Cấu Hệ Thống

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
51Chương 51Kim cương xanh dây chuyền cuối cùng ...12/06/2018
52Chương 52Tiểu miêu tiểu cẩu?12/06/2018
53Chương 53Thanh niên thần bí Đoàn Phi12/06/2018
54Chương 54Tuổi thơ hồi ức12/06/2018
55Chương 55Tiên nữ không kịp ngươi!12/06/2018
56Chương 56Diệp Vấn!12/06/2018
57Chương 57Đi tới 1,960 năm Hồng Kông12/06/2018
58Chương 58Chiến Lý Tiểu Long!12/06/2018
59Chương 59Đoàn Phi đang giở trò quỷ12/06/2018
60Chương 60Lâm Khinh Y gặp nạn?12/06/2018
61Chương 61Huyết chiến!12/06/2018
62Chương 62Phế Hạ Vĩnh!12/06/2018
63Chương 63Long khốn chỗ nước cạn diệu kế ...12/06/2018
64Chương 64Thiếu tướng?12/06/2018
65Chương 65Thừa dịp cháy nhà hôi của12/06/2018
66Chương 66Điên cuồng vẽ mặt12/06/2018
67Chương 67Lâm Khinh Y ý nghĩ12/06/2018
68Chương 68Càn Long Hoàng Đế?12/06/2018
69Chương 69Treo lên đánh12/06/2018
70Chương 70Phùng Vũ Đình thất lạc12/06/2018
71Chương 71Phá quán!12/06/2018
72Chương 72Nói Diệp Vấn là bọn chuột nhắt? ...12/06/2018
73Chương 73Mì thịt bò? Ta lão Tôn không ...12/06/2018
74Chương 74Cầm quán quân sẽ dạy ngươi12/06/2018
75Chương 75Hoàn toàn không là đối thủ!12/06/2018
76Chương 76Lão nương sớm đã đợi không kịp ...12/06/2018
77Chương 77Ngươi chậm 1 điểm, ta không khống ...12/06/2018
78Chương 78Luyện công? Lão nương không tin!12/06/2018
79Chương 79Tức giận mà thôi, cũng không phải ...12/06/2018
80Chương 80Thuận lợi thăng cấp12/06/2018
81Chương 81Miểu sát!12/06/2018
82Chương 82Lửa giận!12/06/2018
83Chương 831 nói không hợp liền móc súng! ...12/06/2018
84Chương 84Dạy ngươi làm người!12/06/2018
85Chương 85Hắc trạm canh gác!12/06/2018
86Chương 86Quán quân!12/06/2018
87Chương 87Báo tin người?12/06/2018
88Chương 88Sáng mù hoặc là cay con mắt? ...12/06/2018
89Chương 89Vũ Sư? Chỉ có ta 1 người! ...12/06/2018
90Chương 90Chấn động!12/06/2018
91Chương 91Kế hoạch12/06/2018
92Chương 92Đàm Thối gia nhập!12/06/2018
93Chương 93Thịnh hành Internet hình quảng cáo12/06/2018
94Chương 94Hạ thị tình thế nguy cấp!12/06/2018
95Chương 95Đại ngôn nhân12/06/2018
96Chương 96Kinh người số liệu!12/06/2018
97Chương 97Giang Nam dệt đại vương!12/06/2018
98Chương 98Chặn ngang 1 chân12/06/2018
99Chương 99Chồng chất đánh trả!12/06/2018
100Chương 100Được tội của ngươi hậu quả?12/06/2018