Vạn Giới Đăng Lục

Tue, 13 Mar 2018 20:09:31 +0700

Vạn Giới Đăng Lục

Tác giả: Thố Tử Lai Liễu

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 2322

Vạn Giới Đăng Lục Review Rating: 9.00 out of 10 based on 1 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Một món tên là 'Vạn Giới Đổ Bộ' trò chơi, từ trên trời giáng xuống, cưỡng ép khóa lại viên này xanh thẳm tinh cầu bên trên tất cả nhân loại người chơi. Từng cái có máu có thịt chân thực trò chơi vị diện, hiện ra ở mấy chục ức người chơi trước mặt. Đường Tu, làm Vạn Giới Đổ Bộ trò chơi, Hoa Hạ khu một cái thái điểu, trò chơi vận hành hơn một năm, cũng chỉ là phái Võ Đang một đạo sĩ bình thường , đẳng cấp không đến cấp 20. Bỗng nhiên sống lại, trở về tới trò chơi giáng lâm trước một khắc...

5 Chương mới cập nhật truyện Vạn Giới Đăng Lục

Danh sách chương Vạn Giới Đăng Lục

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
51Chương 50Trương Thúy Sơn muốn tự vẫn13/03/2018
52Chương 51Võ Đang bảo mẫu13/03/2018
53Chương 52Hiểu ra13/03/2018
54Chương 53Tuôn ra sách skill13/03/2018
55Chương 54Thần Kiếm 13/03/2018
56Chương 55Kiếm Lậu Khải Tát13/03/2018
57Chương 56Giết về núi Võ Đang13/03/2018
58Chương 57Thần Kiếm dương uy13/03/2018
59Chương 58Huyền Minh Nhị lão, A Tam13/03/2018
60Chương 59Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao phương thuốc ...13/03/2018
61Chương 60Cuối cùng trỏ về Võ Đang13/03/2018
62Chương 61Trương Tam Phong13/03/2018
63Chương 62Ỷ Thiên Kiếm hiện13/03/2018
64Chương 64Thay bảo quản13/03/2018
65Chương 65Thanh Đồng cấp trang bị13/03/2018
66Chương 66Không Văn, Không Trí, Không Tính13/03/2018
67Chương 67Đưa tới cửa kinh nghiệm13/03/2018
68Chương 67Đưa tới cửa kinh nghiệm13/03/2018
69Chương 69Chân Vũ Thất Tiệt Trận13/03/2018
70Chương 70Tam Hạ Vũ Đương13/03/2018
71Chương 71Hán Thủy giang bên13/03/2018
72Chương 69Chân Vũ Thất Tiệt Trận13/03/2018
73Chương 73Bành hòa thượng13/03/2018
74Chương 74Hồ Điệp cốc13/03/2018
75Chương 75Quyết định Hồ Thanh Ngưu13/03/2018
76Chương 76Kim Hoa bà bà13/03/2018
77Chương 77Kim Ngân huyết xà13/03/2018
78Chương 78game vị diện Truyền Tống Trận13/03/2018
79Chương 79Xạ Điêu game vị diện13/03/2018
80Chương 80"Lục Mạo Vương" Y Thiên13/03/2018
81Chương 81Trò hay lên sàn13/03/2018
82Chương 82Triệu vương phủ13/03/2018
83Chương 83Triệu vương phủ (nhị)13/03/2018
84Chương 84Triệu vương phủ (ba)13/03/2018
85Chương 85Đại khai sát giới13/03/2018
86Chương 86Di Hồn Đại Pháp13/03/2018
87Chương 87bảng xếp hạng thứ chín13/03/2018
88Chương 87bảng xếp hạng thứ chín13/03/2018
89Chương 88Hút máu rắn13/03/2018
90Chương 89trực thăng đệ tứ!13/03/2018
91Chương 90Đông Tà13/03/2018
92Chương 91( Cửu Âm Bạch Cốt Trảo ) ...13/03/2018
93Chương 91( Cửu Âm Bạch Cốt Trảo ) ...13/03/2018
94Chương 92Tiểu Kim Tiểu Ngân13/03/2018
95Chương 94bảo an bộ quản lí13/03/2018
96Chương 94bảo an bộ quản lí13/03/2018
97Chương 95Tần Phi, Vương Chí Hùng13/03/2018
98Chương 97Tiếu Ngạo game vị diện13/03/2018
99Chương 97Tiếu Ngạo game vị diện13/03/2018
100Chương 98Ngũ Tiên Giáo Lam Phượng Hoàng13/03/2018
xsmn