Vạn Giới Đăng Lục

Tue, 13 Mar 2018 20:09:31 +0700

Vạn Giới Đăng Lục

Tác giả: Thố Tử Lai Liễu

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 2319

Vạn Giới Đăng Lục Review Rating: 9.00 out of 10 based on 1 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Một món tên là 'Vạn Giới Đổ Bộ' trò chơi, từ trên trời giáng xuống, cưỡng ép khóa lại viên này xanh thẳm tinh cầu bên trên tất cả nhân loại người chơi. Từng cái có máu có thịt chân thực trò chơi vị diện, hiện ra ở mấy chục ức người chơi trước mặt. Đường Tu, làm Vạn Giới Đổ Bộ trò chơi, Hoa Hạ khu một cái thái điểu, trò chơi vận hành hơn một năm, cũng chỉ là phái Võ Đang một đạo sĩ bình thường , đẳng cấp không đến cấp 20. Bỗng nhiên sống lại, trở về tới trò chơi giáng lâm trước một khắc...

5 Chương mới cập nhật truyện Vạn Giới Đăng Lục

Danh sách chương Vạn Giới Đăng Lục

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
101Chương 100Ngũ Bảo Hoa Mật Tửu13/03/2018
102Chương 100Ngũ Bảo Hoa Mật Tửu13/03/2018
103Chương 101Lên cấp Hoa Hạ khu đệ tam! ...13/03/2018
104Chương 103Tịch Tà Kiếm Phổ13/03/2018
105Chương 104Kiếm phổ vào tay : bắt đầu ...13/03/2018
106Chương 104Kiếm phổ vào tay : bắt đầu ...13/03/2018
107Chương 106Ngũ Bá Cương thượng13/03/2018
108Chương 106Ngũ Bá Cương thượng13/03/2018
109Chương 109Thiếu Lâm người đến13/03/2018
110Chương 109Thiếu Lâm người đến13/03/2018
111Chương 111Tiến vào Mai trang13/03/2018
112Chương 107Thần Kiếm oai13/03/2018
113Chương 112Giang Nam tứ hữu13/03/2018
114Chương 113Hấp Tinh Đại Pháp13/03/2018
115Chương 113Hấp Tinh Đại Pháp13/03/2018
116Chương 114Hắc Mộc Nhai13/03/2018
117Chương 116Quỳ Hoa Bảo Điển13/03/2018
118Chương 117Giết hướng về Thiếu Lâm13/03/2018
119Chương 117Giết hướng về Thiếu Lâm13/03/2018
120Chương 119Hơn trăm năm sau Võ Đang hậu ...13/03/2018
121Chương 119Hơn trăm năm sau Võ Đang hậu ...13/03/2018
122Chương 120Thái Cực kiếm pháp13/03/2018
123Chương 122Mười trận ước hẹn13/03/2018
124Chương 122Mười trận ước hẹn13/03/2018
125Chương 123Hàn Băng chân khí13/03/2018
126Chương 125Thần Điêu game vị diện13/03/2018
127Chương 126Vũ quan ngẫu nhiên gặp13/03/2018
128Chương 128Đại Thắng Quan13/03/2018
129Chương 125Thần Điêu game vị diện13/03/2018
130Chương 129Sẽ không Hàng Long Thập Bát Chưởng ...13/03/2018
131Chương 13166 cấp13/03/2018
132Chương 132( Long Tượng Ban Nhược Công ) ...13/03/2018
133Chương 132( Long Tượng Ban Nhược Công ) ...13/03/2018
134Chương 133Tuyệt Tình Cốc13/03/2018
135Chương 134Công Tôn Chỉ13/03/2018
136Chương 135Tình hoa tới tay13/03/2018
137Chương 136Khéo léo từ chối việc kết hôn ...13/03/2018
138Chương 138Thiên Hạ Vô Song13/03/2018
139Chương 138Thiên Hạ Vô Song13/03/2018
140Chương 136Khéo léo từ chối việc kết hôn ...13/03/2018
141Chương 140Lính mới thể kiểm13/03/2018
142Chương 142Level 7013/03/2018
143Chương 142Level 7013/03/2018
144Chương 144Hoa Hạ khu bảng xếp hạng số ...13/03/2018
145Chương 144Hoa Hạ khu bảng xếp hạng số ...13/03/2018
146Chương 145Thần Thương Thủ Tứ Liên13/03/2018
147Chương 146Hàng năm quân khu diễn tập13/03/2018
148Chương 146Hàng năm quân khu diễn tập13/03/2018
149Chương 147Hàng năm quân khu diễn tập (nhị) ...13/03/2018
150Chương 150Hàng năm quân khu diễn tập (ngũ) ...13/03/2018
xsmn