Vị Diện Phá Hoại Thần

Thu, 29 Mar 2018 13:40:26 +0700

Vị Diện Phá Hoại Thần

Tác giả: Tốt Ấn

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sư Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 2208

Vị Diện Phá Hoại Thần Review Rating: 9.00 out of 10 based on 1 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Võ hiệp, anime, tiên hiệp, trải qua mỗi cái vị diện. Lấy Phá Giới Châu làm gốc, lấy đại chấp niệm vì là tông, phá nát vạn giới, thích làm gì thì làm.

5 Chương mới cập nhật truyện Vị Diện Phá Hoại Thần

Danh sách chương Vị Diện Phá Hoại Thần

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Lâm gia đại thiếu29/03/2018
2Chương 2Phá giới châu29/03/2018
3Chương 3Cơ sở quyền pháp29/03/2018
4Chương 4Thí nghiệm29/03/2018
5Chương 5Bái sư29/03/2018
6Chương 6( Bồ Đề quyết )29/03/2018
7Chương 7Đoạt mệnh kiếm29/03/2018
8Chương 8Diệt môn29/03/2018
9Chương 9Bắt ba ba trong rọ29/03/2018
10Chương 10Truy sát29/03/2018
11Chương 11Hồi Nhận Lâu29/03/2018
12Chương 12Đông sát29/03/2018
13Chương 13Bái vào Hoa Sơn29/03/2018
14Chương 14Trò khôi hài29/03/2018
15Chương 15Dư Thương Hải chết29/03/2018
16Chương 16Đào Hoa đảo29/03/2018
17Chương 17Phong Thanh Dương29/03/2018
18Chương 18Hoa Sơn luận kiếm29/03/2018
19Chương 19Bích khắc29/03/2018
20Chương 20Kiếm ý29/03/2018
21Chương 21Quật ngã29/03/2018
22Chương 22Giao dịch29/03/2018
23Chương 23Gia truyền kiếm pháp29/03/2018
24Chương 24Hướng Vấn Thiên29/03/2018
25Chương 25Bờ sông29/03/2018
26Chương 26Tả Lãnh Thiện29/03/2018
27Chương 27Ma tính29/03/2018
28Chương 28Giang hồ kịch biến29/03/2018
29Chương 29Nhậm Ngã Hành29/03/2018
30Chương 30Hắc Mộc Nhai29/03/2018
31Chương 31Nhật xuất Đông Phương29/03/2018
32Chương 32Duy ta bất bại29/03/2018
33Chương 1Bại liệt29/03/2018
34Chương 2Mê hoặc29/03/2018
35Chương 3Kỹ xảo nhỏ29/03/2018
36Chương 4Gió nổi lên29/03/2018
37Chương 5Kiểm tra29/03/2018
38Chương 6Mới bắt đầu29/03/2018
39Chương 7Thay đổi29/03/2018
40Chương 8Tập kích29/03/2018
41Chương 9Ám lưu29/03/2018
42Chương 10Sức mạnh29/03/2018
43Chương 11Ta muốn ngươi29/03/2018
44Chương 12Mới phương pháp tu luyện29/03/2018
45Chương 13Đột phá29/03/2018
46Chương 14Chuyển ngoặt29/03/2018
47Chương 15Khúc nhạc dạo29/03/2018
48Chương 16Về thôn29/03/2018
49Chương 17Bắt đầu29/03/2018
50Chương 18Chú ấn29/03/2018