Vị Lai Tu Tiên Thời Đại

Thu, 18 Jan 2018 14:44:31 +0700

Vị Lai Tu Tiên Thời Đại

Tác giả: Phiêu Vũ

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 2988

Vị Lai Tu Tiên Thời Đại Review Rating: 9.00 out of 10 based on 2 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Tam vạn năm trước Hợp Hoan Tông lão tổ mang theo ký ức trọng sinh tới rồi tương lai tu tiên thế giới, ở cái này tân thời đại, hết thảy đều trở nên bất đồng. Chinh chiến dị giới phi thuyền pháp bảo, chiến giáp pháp bảo, nhân tạo khí linh, nhân tạo linh căn. Cái này tân thời đại, chỉ có lực lượng mới là hết thảy. ( chuyện quan trọng đã quên nói, này thư vô nam chủ, đây là chuyện rất trọng yếu, không nghĩ nói ba lần (,,• ₃ •,,). )

5 Chương mới cập nhật truyện Vị Lai Tu Tiên Thời Đại

Danh sách chương Vị Lai Tu Tiên Thời Đại

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Đi học18/01/2018
2Chương 2Thiên Vực18/01/2018
3Chương 3Sinh nhật18/01/2018
4Chương 4Oán hận sinh18/01/2018
5Chương 5Khí linh18/01/2018
6Chương 6Tinh Tiết thảo18/01/2018
7Chương 7Khí thế18/01/2018
8Chương 8Trận chiến mở màn!18/01/2018
9Chương 9Bỏ lỡ cơ hội18/01/2018
10Chương 10Tương trợ19/01/2018
11Chương 11Lựa chọn chiến giáp19/01/2018
12Chương 12Huyền Nữ tam hình19/01/2018
13Chương 13Nhiệm vụ20/01/2018
14Chương 14Quỷ khỉ20/01/2018
15Chương 15Tao ngộ đoạt quái20/01/2018
16Chương 16Tu La tràng21/01/2018
17Chương 17Được bảo21/01/2018
18Chương 18Nam Sơn phường thị21/01/2018
19Chương 19Mua sắm22/01/2018
20Chương 20Luyện tinh trận22/01/2018
21Chương 21Tin tức22/01/2018
22Chương 22Trọng thương23/01/2018
23Chương 23Trong giấy tiên23/01/2018
24Chương 24Linh Bảo trai23/01/2018
25Chương 25Bán ra24/01/2018
26Chương 26Ăn cướp24/01/2018
27Chương 27Y Tiên điện24/01/2018
28Chương 28Giao ra điểm tích lũy26/01/2018
29Chương 29Tám tay ma nữ26/01/2018
30Chương 30Lưu phủ26/01/2018
31Chương 31Gấp bội hoàn trả26/01/2018
32Chương 32Lưu gia tộc trưởng26/01/2018
33Chương 33Trở mặt26/01/2018
34Chương 34Khí27/01/2018
35Chương 35Thực cốt27/01/2018
36Chương 36Lấy một địch nhiều27/01/2018
37Chương 37Tham lam28/01/2018
38Chương 38Xảo28/01/2018
39Chương 39Thúc28/01/2018
40Chương 40Trò chuyện29/01/2018
41Chương 41Trở về29/01/2018
42Chương 42Hai mắt tiêu29/01/2018
43Chương 43Quan chiến30/01/2018
44Chương 44Quyết chiến Top 10030/01/2018
45Chương 45Tổ phòng xoắn ốc30/01/2018
46Chương 46Giao nhân31/01/2018
47Chương 47Có ân phải đền31/01/2018
48Chương 48Kim Thiền công31/01/2018
49Chương 49Người mới đồ tể01/02/2018
50Chương 50Kịch chiến không chỉ01/02/2018