Vĩnh hằng Chí Tôn

Sat, 19 Aug 2017 01:47:30 +0700

Vĩnh hằng Chí Tôn

Tác giả: Kiếm Du Thái Hư

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: ttv

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 9024

Vĩnh hằng Chí Tôn Review Rating: 7.46 out of 10 based on 14 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Vũ Chi Điên Phong, Di Sơn Điền Hải, Tróc Tinh Nã Nguyệt, nghịch loạn thời không!
Kiếm cực kỳ cảnh, một kiếm thành Đạo, một kiếm thông thần, một kiếm phá vạn pháp!
Niên thiếu Lý Phù Trần, ngẫu được kim sắc tiểu phù, linh hồn không ngừng tiến hóa, ở thiên tài này như mưa, cường giả Như Vân thế giới, lấy kiếm trong tay, du ngoạn sơn thuỷ tuyệt điên.
Thiên địa
chung có ngã xuống, ta dục vĩnh hằng bất hủ.

5 Chương mới cập nhật truyện Vĩnh hằng Chí Tôn

Danh sách chương Vĩnh hằng Chí Tôn

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
51Chương 51Nghiền ép19/08/2017
52Chương 52Lì lợm19/08/2017
53Chương 53Thập đại thiên kiêu19/08/2017
54Chương 54Đạp thủy mà chiến19/08/2017
55Chương 55Bại Niếp Minh19/08/2017
56Chương 56Hai đại thiên kiêu19/08/2017
57Chương 57Thử luyện tháp19/08/2017
58Chương 58Mười lăm khắc độ19/08/2017
59Chương 59Công pháp thưởng cho19/08/2017
60Chương 60Xích Hỏa Huyền Công19/08/2017
61Chương 61Tần Thiểu Vũ19/08/2017
62Chương 62Ngoại tông tứ đại mỹ nữ19/08/2017
63Chương 63Xích Đồng Khoáng Thạch19/08/2017
64Chương 64Thiết Cương Thân đối Xích Cấp Chiến ...19/08/2017
65Chương 65Vô danh đánh một trận19/08/2017
66Chương 66Tức giận Tần Thiểu Vũ19/08/2017
67Chương 67Một quyền19/08/2017
68Chương 68Vũ Văn Thiên19/08/2017
69Chương 69Bách Thú Lâm19/08/2017
70Chương 70Lấy một địch trăm19/08/2017
71Chương 71Biến dị yêu thú19/08/2017
72Chương 72Lạnh lẽo19/08/2017
73Chương 73Phách Kiếm19/08/2017
74Chương 74Tranh phong19/08/2017
75Chương 75Thải Hà Kiếm Pháp19/08/2017
76Chương 76Ngoại tông đệ nhất đệ tử Thượng ...19/08/2017
77Chương 77Ngoại tông đệ nhất đệ tử Hạ ...19/08/2017
78Chương 78Thử luyện tháp đệ nhất19/08/2017
79Chương 79Bảy khắc độ19/08/2017
80Chương 80Quy nguyên, quy nguyên19/08/2017
81Chương 81Chân khí quy nguyên19/08/2017
82Chương 82Kính bạo tin tức19/08/2017
83Chương 83Nội tông đệ tử khảo hạch Thượng ...19/08/2017
84Chương 84Nội tông đệ tử khảo hạch Trung ...19/08/2017
85Chương 85Nội tông khảo hạch đệ tử Hạ ...19/08/2017
86Chương 86Khinh Công Phong Ảnh Quyết19/08/2017
87Chương 87Thiên Ngoại Lưu Tinh19/08/2017
88Chương 88Tông môn nhiệm vụ19/08/2017
89Chương 89Khương Đại Hải19/08/2017
90Chương 90Thuấn sát19/08/2017
91Chương 91Hắc Phong Mã Tặc Đoàn19/08/2017
92Chương 92Giết chóc19/08/2017
93Chương 93Kình địch19/08/2017
94Chương 94Gian nan giết địch19/08/2017
95Chương 95Song song đại thành19/08/2017
96Chương 96Tam gia tiểu đấu19/08/2017
97Chương 97Dễ dàng nghiền ép19/08/2017
98Chương 98Đánh bại Quan Tuyết19/08/2017
99Chương 99Quét ngang ngũ trọng dưới19/08/2017
100Chương 100Đứng đầu quyết đấu19/08/2017
ma giam gia lazada

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử