Võ Đạo Đại Đế

Thu, 03 Aug 2017 14:00:09 +0700

Võ Đạo Đại Đế

Tác giả: Vong Tình Chí Tôn

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: tangthuvien

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 49938

Võ Đạo Đại Đế Review Rating: 7.36 out of 10 based on 33 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Thiếu niên La Tu xuất thân thấp hèn, thiên phú bình thường, nhưng bất ngờ dung hợp pháp tắc sinh tử bản nguyên biến thành chí bảo, từ đây thân tàng chư thiên sinh tử luân, chấp chưởng luân hồi, khai sáng vô thượng thần thông, thành tựu một đời đại đế, ngạo thị cổ kim võ đạo đại đế.

5 Chương mới cập nhật truyện Võ Đạo Đại Đế

Danh sách chương Võ Đạo Đại Đế

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
101Chương 101Chương 101: Chưởng thiên khống địa03/08/2017
102Chương 102Chương 102: Kiếm ý03/08/2017
103Chương 103Chương 103: Lâm gia03/08/2017
104Chương 104Chương 104: Thực lực đại tiến03/08/2017
105Chương 105Chương 105: Đối kháng đại tông sư ...03/08/2017
106Chương 106Chương 106: Tiêu chuẩn tranh đoạt chiến ...03/08/2017
107Chương 107Chương 107: Chuyển biến tâm thái03/08/2017
108Chương 108Chương 108: Tử ấn oai03/08/2017
109Chương 109Chương 109: Ngưng tụ thành thần thức ...03/08/2017
110Chương 110Chương 110: Tuyệt sát chi kiếm03/08/2017
111Chương 111Chương 111: Thiểu Thúc Chính Kỳ03/08/2017
112Chương 112Chương 112: Đột phá luyện thần03/08/2017
113Chương 113Chương 113: Ngọa long sơn Phi Long ...03/08/2017
114Chương 114Chương 114: Luyện thần bảy tầng03/08/2017
115Chương 115Chương 115: Chân long lực03/08/2017
116Chương 116Chương 116: Danh dương thiên hạ03/08/2017
117Chương 117Chương 117: Thuật luyện đan03/08/2017
118Chương 118Chương 118: Bán đấu giá đan dược ...03/08/2017
119Chương 119Chương 119: Cấp năm bùa chú03/08/2017
120Chương 120Chương 120: Luận võ phong ba03/08/2017
121Chương 121Chương 121: Trọng lực gia trì03/08/2017
122Chương 122Chương 122: Chín phong sơn03/08/2017
123Chương 123Chương 123: Thiên Ma thể03/08/2017
124Chương 124Chương 124: Tam nhãn bạo hùng03/08/2017
125Chương 125Chương 125: Thần thức đánh dấu03/08/2017
126Chương 126Chương 126: Hắc châu03/08/2017
127Chương 127Chương 127: Diệt môn03/08/2017
128Chương 128Chương 128: Âu hầu đại sư03/08/2017
129Chương 129Chương 129: Cấp bốn luyện đan đại ...03/08/2017
130Chương 130Chương 130: Luyện đan một tháng03/08/2017
131Chương 131Chương 131: Lại vào vạn yêu bí ...03/08/2017
132Chương 132Chương 132: Hỏa ngọc Giao Long03/08/2017
133Chương 133Chương 133: Nửa năm mài giũa03/08/2017
134Chương 134Chương 134: Vô ảnh long03/08/2017
135Chương 135Chương 135: Thái Huyền thần luyện thuật ...03/08/2017
136Chương 136Chương 136: Từ gia lão tổ tông ...03/08/2017
137Chương 137Chương 137: Mười vạn treo giải thưởng ...03/08/2017
138Chương 138Chương 138: Trấn nhỏ chém giết03/08/2017
139Chương 139Chương 139: Thiên Vũ Thành03/08/2017
140Chương 140Chương 140: Nguyên thành Vũ Quân03/08/2017
141Chương 141Chương 141: Tử Phủ Cung đệ tử ...03/08/2017
142Chương 142Chương 142: Huyền cấp thiên tài03/08/2017
143Chương 143Chương 143: Thiên địa chi linh03/08/2017
144Chương 144Chương 144: Kim dực sư vương03/08/2017
145Chương 145Chương 145: Tiến vào huyền u bí ...03/08/2017
146Chương 146Chương 146: Kỳ quái âm hồn03/08/2017
147Chương 147Chương 147: Cướp giật âm linh tuyền ...03/08/2017
148Chương 148Chương 148: Nham hiểm hoàng thất03/08/2017
149Chương 149Chương 149: Cướp đoạt hồn cấm chưởng ...03/08/2017
150Chương 150Chương 150: Âm long mạch03/08/2017

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng