Vô Địch Kiếm Vực

Fri, 08 Jan 2016 12:51:51 +0700

Vô Địch Kiếm Vực

Tác giả: Thanh Phong Loan

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: tangthuvien.com

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 60553

Vô Địch Kiếm Vực Review Rating: 7.94 out of 10 based on 42 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Làm Nam Vực nổi danh đại tông phái,Vô Địch Kiếm Vực Kiếm Tông lưng tựa Thập Vạn Đại Sơn, nam nhìn Đại Tần đế quốc, hắn kiến trúc chiếm cứ liên miên hơn một ngàn dặm Huyền Không Sơn.

Thanh Phong cốc ở vào tạp dịch phong hậu sơn nơi, từ mấy toà núi nhỏ chân vạc kẹp trì, ở giữa là hạ xuống đáy cốc, trong cốc cỏ thơm um tùm,
cỏ xanh như tấm đệm, vô số viên đại thụ che trời, cao vút như đóng, che khuất bầu trời.

Dưới tình huống bình thường , bình thường người đều sẽ rời đi Kiếm Tông về thế tục. Nhưng là Dương Thiên Diệp không, không chỉ có chưa có trở về thế tục, hắn còn cam nguyện trở thành một tên tạp dịch đệ tử.

5 Chương mới cập nhật truyện Vô Địch Kiếm Vực

Danh sách chương Vô Địch Kiếm Vực

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Quét rác gã sai vặt26/03/2016
2Chương 2Đánh cho đến chết26/03/2016
3Chương 3Vòng xoáy đan điền26/03/2016
4Chương 4; chiến Cự Mãng vương26/03/2016
5Chương 05Phù văn chi đạo26/03/2016
6Chương 6Tái khởi xung đột26/03/2016
7Chương 7Ngoại môn trên bảng26/03/2016
8Chương 8Sinh Tử Đài26/03/2016
9Chương 9Tụ cược26/03/2016
10Chương 10Kiếm pháp căn bản26/03/2016
11Chương 11Ủy khuất trưởng lão26/03/2016
12Chương 12Trưởng lão tặng lễ26/03/2016
13Chương 13 Chấn kinh Bảo Nhi26/03/2016
14Chương 14Ngoại môn khảo hạch26/03/2016
15Chương 15Quỷ dị vòng xoáy26/03/2016
16Chương 16Thập Vạn Đại Sơn26/03/2016
17Chương 17Phù lục giá trị26/03/2016
18Chương 17Hai cánh rắn26/03/2016
19Chương 18Nội đan26/03/2016
20Chương 19Rắn biến26/03/2016
21Chương 20Dương Thiên Diệp tại họa26/03/2016
22Chương 21Thực lực bạo tăng Dương Thiên Diệp ...26/03/2016
23Chương 22Hạo Nguyệt Tông26/03/2016
24Chương 23 Thần bí tiểu gia hỏa26/03/2016
25Chương 24Ỷ lại vào26/03/2016
26Chương 25Đại chiến26/03/2016
27Chương 26Chiến đấu!26/03/2016
28Chương 27Kinh biến26/03/2016
29Chương 28Xuất thủ26/03/2016
30Chương 29Đào vong26/03/2016
31Chương 30Nhảy26/03/2016
32Chương 31Nhuyễn ngọc ôn hương26/03/2016
33Chương 32Phát tài!26/03/2016
34Chương 33 Kinh biến26/03/2016
35Chương 34Huyết mạch uy áp26/03/2016
36Chương 35Tiểu gia hỏa tại họa26/03/2016
37Chương 36Thanh vân bảng26/03/2016
38Chương 37Người thần bí26/03/2016
39Chương 38Tặng bảo bối26/03/2016
40Chương 39Về tông, tu luyện!26/03/2016
41Chương 40Tiểu gia hỏa mị lực26/03/2016
42Chương 41Ngoại môn khảo hạch bắt đầu26/03/2016
43Chương 42Huyễn cảnh mê thất?26/03/2016
44Chương 43 Kiếm nô tháp26/03/2016
45Chương 44Cược26/03/2016
46Chương 45Thế như chẻ tre26/03/2016
47Chương 46Chấn kinh26/03/2016
48Chương 47Hậu phát chế nhân26/03/2016
49Chương 48Khổ chiến26/03/2016
50Chương 49Tiên Thiên!26/03/2016
ma giam gia lazada

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử