Võ Ngạo Cửu Tiêu

Tue, 22 Mar 2016 17:26:59 +0700

Võ Ngạo Cửu Tiêu

Tác giả: Tinh Thần Vẫn Lạc

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Tàng Thư Viện

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 87272

Võ Ngạo Cửu Tiêu Review Rating: 6.81 out of 10 based on 68 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Quý độc giả đang theo dõi truyện Võ Ngạo Cửu Tiêu của tác giả Tinh Thần Vẫn Lạc. Truyện nói về Thiếu niên Sở Hiên mang theo nghịch thiên kỳ thư mà đến, hóa thân một gã phế vật thiếu tông chủ, bởi vậy bắt đầu, tạo nên một đời yêu nghiệt truyền kỳ!

Dùng Chư Thiên cường giả máu tươi trải đường, dùng vạn giới quần hùng thi hài chế tạo
cầu thang, do hèn mọn nhất bắt đầu, từng bước một trèo lên cái kia Chí Tôn đỉnh phong, oanh mở thần môn, bễ nghễ thiên hạ, không đâu địch nổi!

Vì huynh đệ, nộ chiến càn khôn! Vi hồng nhan, huyết đấu bát hoang! Vi người nhà, nghịch thiên phạt tiên! Dùng ta võ đạo, khinh thường trời cao! Thiên Vũ Đại Lục, cường giả vi tôn!

5 Chương mới cập nhật truyện Võ Ngạo Cửu Tiêu

Danh sách chương Võ Ngạo Cửu Tiêu

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
4301Chương 4312Cứu viện Tô Nhứ01/10/2018
4302Chương 4313Thiên Hồ Cốc nguy cơ01/10/2018
4303Chương 4314Ngụy trang01/10/2018
4304Chương 4315Đồ Chước đã đến01/10/2018
4305Chương 4316Xà quốc sư01/10/2018
4306Chương 4317Hồ tộc tổ địa mở ra01/10/2018
4307Chương 4318Bá đạo Tô Họa01/10/2018
4308Chương 4319Đối chọi gay gắt02/10/2018
4309Chương 4320Tổ địa ba cửa ải02/10/2018
4310Chương 4321Quỷ Hỏa Địa Ngục liên03/10/2018
4311Chương 4322Săn giết Băng Viên ( thượng)03/10/2018
4312Chương 4323Săn giết Băng Viên (hạ)03/10/2018
4313Chương 4324Mượn đao giết người07/10/2018
4314Chương 4325Thủ quan người07/10/2018
4315Chương 4326Toàn bộ miểu sát07/10/2018
4316Chương 4327Linh hồn tinh ngọc07/10/2018
4317Chương 4328Là hắn muốn tán tỉnh ta07/10/2018
4318Chương 4329Cửa ải cuối cùng07/10/2018
4319Chương 4330Lệnh phù hiện07/10/2018
4320Chương 4331Nguyên lai là âm mưu07/10/2018
4321Chương 4332Vạn Yêu quốc Lư Bá07/10/2018
4322Chương 4333Triệu Lung phản bội07/10/2018
4323Chương 4334Tấn chức thần thoại10/10/2018
4324Chương 4335Tru sát Đồ Trì10/10/2018
4325Chương 4336Lại diệt Lư Bá10/10/2018
4326Chương 4337Kỳ danh Lư Bá10/10/2018
4327Chương 4338Thắng lợi công bố10/10/2018
4328Chương 4339Xa quốc sư hiện thân ( thượng) ...10/10/2018
4329Chương 4340Xa quốc sư hiện thân (hạ)10/10/2018
4330Chương 4341Liên tiếp phản bội11/10/2018
4331Chương 4342Ngươi có tin hay là không11/10/2018
4332Chương 4343Tô Họa dựa11/10/2018
4333Chương 4344Vu Yêu giới ( thượng)12/10/2018
4334Chương 4345Vu Yêu giới (hạ)12/10/2018
4335Chương 4346Tiến về Vạn Yêu quốc12/10/2018
4336Chương 4347Thiên Yêu thịnh hội ( thượng)15/10/2018
4337Chương 4348Thiên Yêu thịnh hội (hạ)15/10/2018
4338Chương 4349U Phong tộc Huyễn Hương Điệp tộc ...15/10/2018
4339Chương 4350Huyễn Thiên Vũ15/10/2018
4340Chương 4351Sở Hiên kế hoạch15/10/2018
4341Chương 4352Huyễn Thiên Lâm15/10/2018
4342Chương 4353Ưng Cửu Không hiện thân15/10/2018
4343Chương 4354Huyễn Thiên Vũ lựa chọn15/10/2018
4344Chương 4355Thịnh hội bắt đầu17/10/2018
4345Chương 4356U Phong tộc Tộc trưởng17/10/2018
4346Chương 4357Phệ Thiên Hổ Lệnh19/10/2018
4347Chương 4358So với ta còn càn rỡ19/10/2018
4348Chương 4359Trong nháy mắt diệt sát19/10/2018
4349Chương 4360Vẽ mặt Liệt Khung19/10/2018
4350Chương 4361Trèo lên thứ chín19/10/2018

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng