Vô Tội Mưu Sát

Mon, 12 Mar 2018 13:55:26 +0700

Vô Tội Mưu Sát

Tác giả: Vũ Trần

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Hoàn Thành

Lượt xem: 2301

Vô Tội Mưu Sát Review Rating: 9.00 out of 10 based on 1 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Nhất nghe rợn cả người mưu sát, nhất không thể tưởng tượng chân tướng!! Thực người tiệc tối, phong khẩu nữ, nhân thể xếp gỗ, vô tội mưu sát, khắc băng tình nhân, nam đại hung thủ tự thú, da người tế họa, trong gương quỷ ảnh...... Ngươi vĩnh viễn vô pháp dùng thường nhân tư duy lý giải này đó khủng bố quỷ dị hung án sau lưng sở che dấu chân thật mục đích. Làm am hiểu thôi miên bác sĩ tâm lý lấy độc đáo thị giác, mang ngài đi vào những cái đó đáng sợ tội phạm sâu trong tâm linh, hiểu rõ những cái đó lệnh nhân sinh sợ chân tướng. Nhân đây thanh minh: Có bệnh tim sử người thỉnh từ bỏ! IQ thấp hơn 120 người thỉnh từ bỏ! Tâm lý thừa nhận năng lực kém người thỉnh từ bỏ! Không đến cuối cùng một khắc, vĩnh viễn không cần ý đồ suy đoán chân tướng.

5 Chương mới cập nhật truyện Vô Tội Mưu Sát

Danh sách chương Vô Tội Mưu Sát

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Giám sát chụp tới Zombie (1)12/03/2018
2Chương 1Giám sát chụp tới Zombie (2)12/03/2018
3Chương 1Giám sát chụp tới Zombie (3)12/03/2018
4Chương 2Người sống sót (1)12/03/2018
5Chương 2Người sống sót (2)12/03/2018
6Chương 2Người sống sót (3)12/03/2018
7Chương 3Trong nháy mắt thuật thôi miên (1) ...12/03/2018
8Chương 3Trong nháy mắt thuật thôi miên (2) ...12/03/2018
9Chương 3Trong nháy mắt thuật thôi miên (3) ...12/03/2018
10Chương 4Tử vong bàn ăn (1)12/03/2018
11Chương 4Tử vong bàn ăn (2)12/03/2018
12Chương 4Tử vong bàn ăn (3)12/03/2018
13Chương 4Tử vong bàn ăn (4)12/03/2018
14Chương 5Ngại nghi nhân xuất hiện (1)12/03/2018
15Chương 5Ngại nghi nhân xuất hiện (2)12/03/2018
16Chương 5Ngại nghi nhân xuất hiện (3)12/03/2018
17Chương 6Làm người không rét mà run nữ ...12/03/2018
18Chương 6Làm người không rét mà run nữ ...12/03/2018
19Chương 7Kinh khủng phòng giải phẫu (1)12/03/2018
20Chương 7Kinh khủng phòng giải phẫu (2)12/03/2018
21Chương 8Chết không thấy xác Thái lão sư ...12/03/2018
22Chương 8Chết không thấy xác Thái lão sư ...12/03/2018
23Chương 8Chết không thấy xác Thái lão sư ...12/03/2018
24Chương 8Chết không thấy xác Thái lão sư ...12/03/2018
25Chương 9Bắt ăn thịt người cuồng (1)12/03/2018
26Chương 9Bắt ăn thịt người cuồng (2)12/03/2018
27Chương 9Bắt ăn thịt người cuồng (3)12/03/2018
28Chương 9Bắt ăn thịt người cuồng (4)12/03/2018
29Chương 9Bắt ăn thịt người cuồng (5)12/03/2018
30Chương 10Ăn thịt người lão sư (1)12/03/2018
31Chương 10Ăn thịt người lão sư (2)12/03/2018
32Chương 10Ăn thịt người lão sư (3)12/03/2018
33Chương 11Giết người ký ức (1)12/03/2018
34Chương 11Giết người ký ức (2)12/03/2018
35Chương 11Giết người ký ức (3)12/03/2018
36Chương 11Giết người ký ức (4)12/03/2018
37Chương 12Tàn cha (1)12/03/2018
38Chương 12Tàn cha (2)12/03/2018
39Chương 12Tàn cha (3)12/03/2018
40Chương 12Tàn cha (4)12/03/2018
41Chương 12Tàn cha (5)12/03/2018
42Chương 12Tàn cha (6)12/03/2018
43Chương 12Tàn cha (7)12/03/2018
44Chương 12Tàn cha (8)12/03/2018
45Chương 13Không thể nào ý đồ (1)12/03/2018
46Chương 13Không thể nào ý đồ (2)12/03/2018
47Chương 13Không thể nào ý đồ (3)12/03/2018
48Chương 13Không thể nào ý đồ (4)12/03/2018
49Chương 13Không thể nào ý đồ (5)12/03/2018
50Chương 13Không thể nào ý đồ (6)12/03/2018

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng