Vô Tội Mưu Sát

Mon, 12 Mar 2018 13:55:26 +0700

Vô Tội Mưu Sát

Tác giả: Vũ Trần

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Hoàn Thành

Lượt xem: 1287

Vô Tội Mưu Sát Review Rating: 9.00 out of 10 based on 1 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Nhất nghe rợn cả người mưu sát, nhất không thể tưởng tượng chân tướng!! Thực người tiệc tối, phong khẩu nữ, nhân thể xếp gỗ, vô tội mưu sát, khắc băng tình nhân, nam đại hung thủ tự thú, da người tế họa, trong gương quỷ ảnh...... Ngươi vĩnh viễn vô pháp dùng thường nhân tư duy lý giải này đó khủng bố quỷ dị hung án sau lưng sở che dấu chân thật mục đích. Làm am hiểu thôi miên bác sĩ tâm lý lấy độc đáo thị giác, mang ngài đi vào những cái đó đáng sợ tội phạm sâu trong tâm linh, hiểu rõ những cái đó lệnh nhân sinh sợ chân tướng. Nhân đây thanh minh: Có bệnh tim sử người thỉnh từ bỏ! IQ thấp hơn 120 người thỉnh từ bỏ! Tâm lý thừa nhận năng lực kém người thỉnh từ bỏ! Không đến cuối cùng một khắc, vĩnh viễn không cần ý đồ suy đoán chân tướng.

5 Chương mới cập nhật truyện Vô Tội Mưu Sát

Danh sách chương Vô Tội Mưu Sát

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
101Chương 10Mất tích thiếu nữ cuối cùng hiện ...12/03/2018
102Chương 11Vọng tưởng (1)12/03/2018
103Chương 11Vọng tưởng (2)12/03/2018
104Chương 11Vọng tưởng (3)12/03/2018
105Chương 11Vọng tưởng (4)12/03/2018
106Chương 12Quỷ dị chuyển biến (1)12/03/2018
107Chương 12Quỷ dị chuyển biến (2)12/03/2018
108Chương 12Quỷ dị chuyển biến (3)12/03/2018
109Chương 12Quỷ dị chuyển biến (4)12/03/2018
110Chương 13Dạ tập (1)12/03/2018
111Chương 13Dạ tập (1)12/03/2018
112Chương 13Dạ tập (2)12/03/2018
113Chương 13Dạ tập (4)12/03/2018
114Chương 13Dạ tập (4)12/03/2018
115Chương 14Dẫn xà xuất động (2)12/03/2018
116Chương 14Dẫn xà xuất động (3)12/03/2018
117Chương 15Đấu hung (1)12/03/2018
118Chương 15Đấu hung (2)12/03/2018
119Chương 15Đấu hung (3)12/03/2018
120Chương 15Đấu hung (4)12/03/2018
121Chương 16Đi săn tuyến đường (1)12/03/2018
122Chương 16Đi săn tuyến đường (2)12/03/2018
123Chương 17Hai cái nữ tù (1)12/03/2018
124Chương 17Hai cái nữ tù (2)12/03/2018
125Chương 17Hai cái nữ tù (3)12/03/2018
126Chương 17Hai cái nữ tù (4)12/03/2018
127Chương 18Thôi miên mất khống chế (1)12/03/2018
128Chương 18Thôi miên mất khống chế (2)12/03/2018
129Chương 18Thôi miên mất khống chế (3)12/03/2018
130Chương 19Một rương song thi (1)12/03/2018
131Chương 19Một rương song thi (2)12/03/2018
132Chương 20Không thể khoan thứ (1)12/03/2018
133Chương 20Không thể khoan thứ (2)12/03/2018
134Chương 20Không thể khoan thứ (3)12/03/2018
135Chương 1Nhân thể xếp gỗ (1)12/03/2018
136Chương 1Thi khối xếp gỗ (2)12/03/2018
137Chương 1Nhân thể xếp gỗ (3)12/03/2018
138Chương 1Nhân thể xếp gỗ (4)12/03/2018
139Chương 2Quỷ áp sàng (1)12/03/2018
140Chương 2Quỷ áp sàng (2)12/03/2018
141Chương 3Ma thuật (1)12/03/2018
142Chương 3Ma thuật (2)12/03/2018
143Chương 4Người chết phục sinh (1)12/03/2018
144Chương 4Người chết phục sinh (2)12/03/2018
145Chương 5Nhất không hoàn mỹ mưu sát (1) ...12/03/2018
146Chương 5Nhất không hoàn mỹ mưu sát (2) ...12/03/2018
147Chương 6Gặp quỷ (1)12/03/2018
148Chương 6Gặp quỷ (2)12/03/2018
149Chương 6Gặp quỷ (3)12/03/2018
150Chương 7Rau quả mật mã (1)12/03/2018
xsmn

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng