Vô Tội Mưu Sát

Mon, 12 Mar 2018 13:55:26 +0700

Vô Tội Mưu Sát

Tác giả: Vũ Trần

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu Tầm

Tình trạng: Hoàn Thành

Lượt xem: 1284

Vô Tội Mưu Sát Review Rating: 9.00 out of 10 based on 1 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Nhất nghe rợn cả người mưu sát, nhất không thể tưởng tượng chân tướng!! Thực người tiệc tối, phong khẩu nữ, nhân thể xếp gỗ, vô tội mưu sát, khắc băng tình nhân, nam đại hung thủ tự thú, da người tế họa, trong gương quỷ ảnh...... Ngươi vĩnh viễn vô pháp dùng thường nhân tư duy lý giải này đó khủng bố quỷ dị hung án sau lưng sở che dấu chân thật mục đích. Làm am hiểu thôi miên bác sĩ tâm lý lấy độc đáo thị giác, mang ngài đi vào những cái đó đáng sợ tội phạm sâu trong tâm linh, hiểu rõ những cái đó lệnh nhân sinh sợ chân tướng. Nhân đây thanh minh: Có bệnh tim sử người thỉnh từ bỏ! IQ thấp hơn 120 người thỉnh từ bỏ! Tâm lý thừa nhận năng lực kém người thỉnh từ bỏ! Không đến cuối cùng một khắc, vĩnh viễn không cần ý đồ suy đoán chân tướng.

5 Chương mới cập nhật truyện Vô Tội Mưu Sát

Danh sách chương Vô Tội Mưu Sát

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
151Chương 7Rau quả mật mã (2)12/03/2018
152Chương 7Rau quả mật mã (3)12/03/2018
153Chương 8Số tự mật mã (1)12/03/2018
154Chương 8Số tự mật mã (2)12/03/2018
155Chương 8Số tự mật mã (3)12/03/2018
156Chương 9Phiên thiết mã (1)12/03/2018
157Chương 9Phiên thiết mã (2)12/03/2018
158Chương 10Hoa lan đoạn chưởng (1)12/03/2018
159Chương 10Hoa lan đoạn chưởng (2)12/03/2018
160Chương 10Hoa lan đoạn chưởng (3)12/03/2018
161Chương 11Thi ôm (1)12/03/2018
162Chương 11Thi ôm (2)12/03/2018
163Chương 11Thi ôm (3)12/03/2018
164Chương 12"Ma quỷ hô hấp" (1)12/03/2018
165Chương 12"Ma quỷ hô hấp" (2)12/03/2018
166Chương 12"Ma quỷ hô hấp" (3)12/03/2018
167Chương 13Quỷ hồn chứng nhân (1)12/03/2018
168Chương 13Quỷ hồn chứng nhân (2)12/03/2018
169Chương 14Lừa gạt trò chơi (1)12/03/2018
170Chương 14Lừa gạt trò chơi (2)12/03/2018
171Chương 14Lừa gạt trò chơi (3)12/03/2018
172Chương 14Lừa gạt trò chơi (4)12/03/2018
173Chương 14Lừa gạt trò chơi (5)12/03/2018
174Chương 15Thằng hề ám chỉ (1)12/03/2018
175Chương 15Thằng hề ám chỉ (2)12/03/2018
176Chương 15Thằng hề ám chỉ (3)12/03/2018
177Chương 15Thằng hề ám chỉ (4)12/03/2018
178Chương 16Thút thít thằng hề (1)12/03/2018
179Chương 16Thút thít thằng hề (2)12/03/2018
180Chương 16Thút thít thằng hề (3)12/03/2018
181Chương 16Thút thít thằng hề (4)12/03/2018
182Chương 17Họa xương (1)12/03/2018
183Chương 17Họa xương (2)12/03/2018
184Chương 17Họa xương (3)12/03/2018
185Chương 17Họa xương (4)12/03/2018
186Chương 17Họa xương (5)12/03/2018
187Chương 18Schrödinger mèo (1)12/03/2018
188Chương 18Schrödinger mèo (2)12/03/2018
189Chương 18Schrödinger mèo (3)12/03/2018
190Chương 18.2Schrödinger mèo (4)31/03/2018
191Chương 1Trộm hoan(1)31/03/2018
192Chương 1Trộm hoan(2)31/03/2018
193Chương 1Trộm hoan(3)31/03/2018
194Chương 1Trộm hoan(4)31/03/2018
195Chương 2Không tồn tại tội phạm (1)31/03/2018
196Chương 2Không tồn tại tội phạm (2)31/03/2018
197Chương 2Không tồn tại tội phạm (3)31/03/2018
198Chương 2Không tồn tại tội phạm (4)31/03/2018
199Chương 3Lỗ thủng (1)31/03/2018
200Chương 3Lỗ thủng (2)31/03/2018
xsmn

Truyện Tiên Hiệp mới đăng