Võng Du Chi Thần Cấp Luyện Yêu Sư

Sat, 26 Aug 2017 14:10:48 +0700

Võng Du Chi Thần Cấp Luyện Yêu Sư

Tác giả: Thanh Yên Nhất Dạ

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: ttv

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 10854

Võng Du Chi Thần Cấp Luyện Yêu Sư Review Rating: 8.68 out of 10 based on 11 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Địa ngục Ma Long: Ngươi cái chó chết cũng muốn cùng bản tôn đấu, muốn chết!

Giang Phong: Bò sát, ngươi chớ đắc ý, lập tức ngươi liền sẽ trở thành ta tiến hóa năng lượng, luyện yêu thuật, cho lão tử luyện!

Tiến vào game, không cẩn thận thành một con 1 level chó hoang làm sao bây giờ?

Không có chuyện gì, nắm giữ luyện yêu thuật, ta có thể vô hạn
tiến hóa, đồng thời có thể đem bất kỳ quái vật cho luyện hóa thành muốn vật liệu cùng item!

Giang Phong: Ai nói chỉ có player có thể giết quái vật, ai nói chỉ có player có thể tán gái? Ai nói chỉ có player có thể kiến thành?

Sự tồn tại của ta, thì lại lật đổ tất cả những thứ này, trở thành trong game vượt qua thần thú tồn tại!

5 Chương mới cập nhật truyện Võng Du Chi Thần Cấp Luyện Yêu Sư

Danh sách chương Võng Du Chi Thần Cấp Luyện Yêu Sư

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
101Chương 101Chương 101:: Goblin chi vương truyền thừa ...26/08/2017
102Chương 102Chương 102: Suy tính Yêu Đế cổ ...26/08/2017
103Chương 103Chương 103: Tiến vào Yêu Đế cổ ...26/08/2017
104Chương 104Chương 104: Trùng kiến Yêu Đế cổ ...26/08/2017
105Chương 105Chương 105: Huấn luyện quái vật đại ...26/08/2017
106Chương 106Chương 106: Thập đại nội dung nhiệm ...26/08/2017
107Chương 107Chương 107: Đại vương trở về!26/08/2017
108Chương 108Chương 108: Muốn này sáng sủa Càn ...26/08/2017
109Chương 109Chương 109: Ngũ Chỉ sơn26/08/2017
110Chương 110Chương 110: Tử Hà tiên tử26/08/2017
111Chương 111Chương 111: Tiến hóa!26/08/2017
112Chương 112Chương 112: Giết!26/08/2017
113Chương 113Chương 113: Thủ thành chiến (trên)26/08/2017
114Chương 114Chương 114: Thủ thành chiến (dưới)26/08/2017
115Chương 115Chương 115: Trời cũng hội run rẩy ...26/08/2017
116Chương 116Chương 116: Thiên không cho ta tự ...26/08/2017
117Chương 117Chương 117: Một kiếm chỉ, chôn xương ...26/08/2017
118Chương 118Chương 118: Kim ô hiển uy - ...26/08/2017
119Chương 119Chương 119: Cuồng bạo! Giết chóc! Vô ...26/08/2017
120Chương 120Chương 120: Đường Tam Tạng26/08/2017
121Chương 121Chương 121: Thần ma chiến trường26/08/2017
122Chương 122Chương 122: Sừng rồng26/08/2017
123Chương 123Chương 123: Bí mật đường nối26/08/2017
124Chương 124Chương 124: Ma Cơ tôn giả26/08/2017
125Chương 125Chương 125: Vậy thì lúng túng26/08/2017
126Chương 126Chương 126: Ai cũng chớ chọc ta! ...26/08/2017
127Chương 127Chương 127: Đến, liếm!26/08/2017
128Chương 128Chương 128: Thu phục khiếu nguyệt Thiên ...26/08/2017
129Chương 129Chương 129: Ai không dám ai là ...26/08/2017
130Chương 130Chương 130: Goblin tộc truyền thừa26/08/2017
131Chương 131Chương 131: Luyện yêu hệ thống thăng ...26/08/2017
132Chương 132Chương 132: Côn Lôn sơn thu tiểu ...26/08/2017
133Chương 133Chương 133: Khu ma đan phương pháp ...26/08/2017
134Chương 134Chương 134: Thần cấp luyện dược sư ...26/08/2017
135Chương 135Chương 135: Ngươi là Giang Phong?26/08/2017
136Chương 136Chương 136: Lão ca, ổn!26/08/2017
137Chương 137Chương 137: Thực lực quá mạnh mẽ ...26/08/2017
138Chương 138Chương 138: Tài nghệ trấn áp quần ...26/08/2017
139Chương 139Chương 139: Như một đi không trở ...26/08/2017
140Chương 140Chương 140: Thân phận bại lộ?26/08/2017
141Chương 141Chương 141: Cái gì thẩm mỹ?26/08/2017
142Chương 142Chương 142: Tinh luyện thuật26/08/2017
143Chương 143Chương 143: Tiến hóa đan luyện chế ...26/08/2017
144Chương 144Chương 144: Nghề nghiệp bí ẩn phong ...26/08/2017
145Chương 145Chương 145: Thần ẩn thôn Ngũ lão ...26/08/2017
146Chương 146Chương 146: Yêu Đế cổ thành mở ...26/08/2017
147Chương 147Chương 147: Phồn hoa cảnh tượng26/08/2017
148Chương 148Chương 148: Nhật đảo phục đột kích ...26/08/2017
149Chương 149Chương 149: Độc thể đan26/08/2017
150Chương 150Chương 150: Yêu Quỳnh bại26/08/2017

Truyện Tiên Hiệp mới đăng