Võng Du Đại Tướng Sư

Thu, 11 Oct 2018 20:00:48 +0700

Võng Du Đại Tướng Sư

Tác giả: Ngã Tri Ngư Chi Lạc

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 480

Võng Du Đại Tướng Sư Review Rating: 0.00 out of 10 based on 0 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

'' Thiếu hiệp , nhìn ngươi ấn đường xám ngắt , vẫn còn có tâm tư chơi trò chơi ? Gần nhất gọi cho bạn gái cuộc điện thoại xem nàng có phải đang miệng thở dốc trên giường, mà lại đang còn với ngươi giải thích đang tại chạy bộ .... '' Thiết miệng thẳng đoạn , một chữ ngàn vàng . Trong hiện thực nói toạc Thiên Cơ ắt gặp Thiên Đạo báo ứng , vì thế cho nên chính thức cao tay Thầy tướng đều không được chết già , một mạng ô hô từ tuổi đời quá trẻ. Thầy tướng truyền nhân Tả Dương ngẫu nhiên tiến vào độ cao toàn bộ tin tức võng du . Lẩn tránh Thiên Đạo báo ứng , quát tháo toàn bộ trò chơi , thành tựu một đời Thông Thiên Thần

5 Chương mới cập nhật truyện Võng Du Đại Tướng Sư

Danh sách chương Võng Du Đại Tướng Sư

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Mở đầu11/10/2018
2Chương 2Cáp Mô Công11/10/2018
3Chương 3Soái Ca Quần Cộc11/10/2018
4Chương 4Tuyết Lang Vương11/10/2018
5Chương 5Cái này là giết người lí do ...11/10/2018
6Chương 6Ta Mang Ngươi11/10/2018
7Chương 7Tà Ma Chủ Dâm11/10/2018
8Chương 8Nhìn Lầm Người11/10/2018
9Chương 9Gà Mờ Cao Thủ11/10/2018
10Chương 10Bảng Xếp Hạng11/10/2018
11Chương 11Đá Quán11/10/2018
12Chương 12Thẩm Vạn Tam11/10/2018
13Chương 13Thiếu hiệp xin dừng bước11/10/2018
14Chương 14Tiên Sinh Liệu Sự Như Thần11/10/2018
15Chương 15Lừa Đảo11/10/2018
16Chương 16Mộ Sắc Chi Thôn11/10/2018
17Chương 17Có Thể Hay Không Chơi A...11/10/2018
18Chương 18Khóc !! Đều Cho Lão Tử Khóc ...11/10/2018
19Chương 19Ám Khí Bí Tịch Tàn Cuốn11/10/2018
20Chương 20Người Này Ai Nha11/10/2018
21Chương 21Nói Một Không Hai11/10/2018
22Chương 22Bà Chủ Ho Khan11/10/2018
23Chương 23Vô Sự Ân Cần11/10/2018
24Chương 24Đánh Người Rồi11/10/2018
25Chương 25Dựa Vào Cái Gì11/10/2018
26Chương 26Khai Trừ11/10/2018
27Chương 27Mai Phục11/10/2018
28Chương 28Thủy Mặc Vạn Thành11/10/2018
29Chương 29Kỳ Ngộ Nhiệm Vụ11/10/2018
30Chương 30Cho Tái11/10/2018
31Chương 31Hai Tin Tức Tốt11/10/2018
32Chương 32Cầm Phổ11/10/2018
33Chương 33Tự Tử ?11/10/2018
34Chương 34Còn Không Dừng Tay11/10/2018
35Chương 35Tả Bức Vương11/10/2018
36Chương 36Không Xứng Với Ngươi ư ?11/10/2018
37Chương 37Cầm Sư11/10/2018
38Chương 38Thật Là Cao Thủ Sao ?11/10/2018
39Chương 39Bí Cảnh11/10/2018
40Chương 40Che Giấu Thật Sâu11/10/2018
41Chương 41Tư Thế Cơ Thể11/10/2018
42Chương 42Đại Cát Sinh Môn11/10/2018
43Chương 43Thân Trúng Kỳ Độc11/10/2018
44Chương 44Miểu Sát11/10/2018
45Chương 45Truyền Công11/10/2018
46Chương 46Thiên Chu Vạn Độc Thủ11/10/2018
47Chương 47Người Mang Võ Công ?11/10/2018
48Chương 48Hắn Sắp Chết11/10/2018
49Chương 49Chúng Ta Không Phải Cùng Loại Người ...11/10/2018
50Chương 50Tử Kỳ 49 Ngày11/10/2018