Võng Du Đại Tướng Sư

Thu, 11 Oct 2018 20:00:48 +0700

Võng Du Đại Tướng Sư

Tác giả: Ngã Tri Ngư Chi Lạc

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Sưu tầm

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 180

Võng Du Đại Tướng Sư Review Rating: 0.00 out of 10 based on 0 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

'' Thiếu hiệp , nhìn ngươi ấn đường xám ngắt , vẫn còn có tâm tư chơi trò chơi ? Gần nhất gọi cho bạn gái cuộc điện thoại xem nàng có phải đang miệng thở dốc trên giường, mà lại đang còn với ngươi giải thích đang tại chạy bộ .... '' Thiết miệng thẳng đoạn , một chữ ngàn vàng . Trong hiện thực nói toạc Thiên Cơ ắt gặp Thiên Đạo báo ứng , vì thế cho nên chính thức cao tay Thầy tướng đều không được chết già , một mạng ô hô từ tuổi đời quá trẻ. Thầy tướng truyền nhân Tả Dương ngẫu nhiên tiến vào độ cao toàn bộ tin tức võng du . Lẩn tránh Thiên Đạo báo ứng , quát tháo toàn bộ trò chơi , thành tựu một đời Thông Thiên Thần

5 Chương mới cập nhật truyện Võng Du Đại Tướng Sư

Danh sách chương Võng Du Đại Tướng Sư

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
101Chương 101Bại Lộ ( 3 / 3 ) ...11/10/2018
102Chương 102Xông Vào11/10/2018
103Chương 103Ngỏm Củ Tỏi11/10/2018
104Chương 104Lễ Tạ Thần11/10/2018
105Chương 105Tả Đạo Tặc11/10/2018
106Chương 106Thiểm Điện Điêu11/10/2018
107Chương 107Ta Có Thể .... Ngươi Sao11/10/2018
108Chương 108Chỉ Đơn Giản Như Thế Sao11/10/2018
109Chương 109Vạn Thú Sơn Trang11/10/2018
110Chương 110Nó Đã Đến11/10/2018
111Chương 111Duy Nhanh Không Phá11/10/2018
112Chương 112Nó Là Chồn. Không Phải Chó11/10/2018
113Chương 113Nhị Hùng11/10/2018
114Chương 114Thử Đột Phá12/10/2018
115Chương 115Thầy Tướng Nguyền Rủa Thuật12/10/2018
116Chương 116Trò Chơi Bắt Đầu12/10/2018
117Chương 117Không Có Nội Lực12/10/2018
118Chương 1181 VS 1000....12/10/2018
119Chương 119Chúng Ta Hơi Thừa12/10/2018
120Chương 120Ngoại Viện12/10/2018
121Chương 121Di Hoa Cung Có Biến12/10/2018
122Chương 122Mình Ngọc Thần Công12/10/2018
123Chương 123Câu Dẫn Năm Nhân12/10/2018
124Chương 124Một Lòng Tìm Chết12/10/2018
125Chương 125Một Hoa Một Mạng12/10/2018
126Chương 126Vô Căn Môn12/10/2018
127Chương 127Giả Bộ Thất Bại12/10/2018
128Chương 128Súc Cốt Thuật12/10/2018
129Chương 129Máu Chó Cốt Truyện Kỳ Ngộ12/10/2018
130Chương 130Tuyệt Thế Thần Kỹ12/10/2018
131Chương 131Kinh Hỉ12/10/2018
132Chương 132Dạ Quang12/10/2018
133Chương 133Cứu Ta..12/10/2018
134Chương 134Cái Giá Phải Trả Của Việc Chơi ...13/10/2018
135Chương 135Liên Hoàn Khiếp Sợ13/10/2018
136Chương 136Địa Ngục13/10/2018
137Chương 137Nước Mắt Lưng Tròng13/10/2018
138Chương 138Có Thể Không ?13/10/2018
139Chương 139Lạp Thỉ13/10/2018
140Chương 140Huyền Giai13/10/2018
141Chương 141Vọng Khí13/10/2018
142Chương 142Ngươi 3 chấm Ta đi...13/10/2018
143Chương 143Đặc Sắc13/10/2018
144Chương 144Quản Tốt Ngươi Teddy13/10/2018
145Chương 145Tả Cao Thủ13/10/2018
146Chương 146Đến Phiên Ngươi13/10/2018
147Chương 147Shipper Nữ Vương ???13/10/2018
148Chương 148Hầu Hạ Ta13/10/2018
149Chương 149Niệm Là Bá Tiểu Công Chúa13/10/2018
150Chương 150Cáp Mô Đầy Tầng13/10/2018