Vu Sư Bất Hủ

Sun, 26 Nov 2017 10:27:14 +0700

Vu Sư Bất Hủ

Tác giả: Lưỡng Chích Trần Khiết Nam

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Ttv

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 6543

Vu Sư Bất Hủ Review Rating: 8.50 out of 10 based on 2 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Đây là câu chuyện của một xuyên việt giả lần thứ hai xuyên việt, tại Vu Sư thế giới đạp lên Vu Sư chi lộ.

Tại tận thế thế giới săn bắt tinh hạch, tại Thuỷ tổ thế giới lấy ra huyết mạch, tại chư thần thế giới liệp sát chư thần...

Thân mang dị năng xuyên việt, xuyên toa vô tận thế giới, đoạt lấy vô tận thế giới tri thức cùng
tài nguyên, thành tựu tự thân Vu Sư chi đạo...

5 Chương mới cập nhật truyện Vu Sư Bất Hủ

  • Chương mới cập nhật Chương 596: Khách tới Cập nhật ngày: 01/01/2019
  • Chương mới cập nhật Chương 595: Thư Cập nhật ngày: 01/01/2019
  • Chương mới cập nhật Chương 594: Đánh gục Cập nhật ngày: 01/01/2019
  • Chương mới cập nhật Chương 593: Qua đêm Cập nhật ngày: 01/01/2019
  • Chương mới cập nhật Chương 592: Quỷ ăn xác Cập nhật ngày: 01/01/2019

Danh sách chương Vu Sư Bất Hủ

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Xuyên việt26/11/2017
2Chương 2Mở ra26/11/2017
3Chương 3Kỵ sĩ hô hấp pháp26/11/2017
4Chương 4Cải tiến26/11/2017
5Chương 5Khôi phục26/11/2017
6Chương 6Huấn luyện26/11/2017
7Chương 7Bình tĩnh26/11/2017
8Chương 8Điều tra26/11/2017
9Chương 9Khác thường26/11/2017
10Chương 10Biên giới26/11/2017
11Chương 11Ngoài ý muốn26/11/2017
12Chương 12Sinh mệnh cực hạn26/11/2017
13Chương 13Thú nhân26/11/2017
14Chương 14Đối trận26/11/2017
15Chương 15Sinh mệnh mầm móng26/11/2017
16Chương 16Kỵ sĩ bí kỹ26/11/2017
17Chương 17Cảnh giác26/11/2017
18Chương 18Tìm đọc26/11/2017
19Chương 19Thân thế26/11/2017
20Chương 20Mộng26/11/2017
21Chương 21Dị giới26/11/2017
22Chương 22Cường hóa26/11/2017
23Chương 23Gặp gỡ26/11/2017
24Chương 24Ra tay26/11/2017
25Chương 25Trong đêm26/11/2017
26Chương 26Thi thể26/11/2017
27Chương 27Tinh hạch26/11/2017
28Chương 28Dã ngoại26/11/2017
29Chương 29Bạo phát kỳ26/11/2017
30Chương 30Bản đồ26/11/2017
31Chương 31Quỷ dị26/11/2017
32Chương 32Phát hiện26/11/2017
33Chương 33Đêm dài26/11/2017
34Chương 34U linh26/11/2017
35Chương 35Di chứng26/11/2017
36Chương 36Trở về26/11/2017
37Chương 37Thương thế26/11/2017
38Chương 38Thích ứng kỳ26/11/2017
39Chương 39Đấu khí26/11/2017
40Chương 40Yến hội26/11/2017
41Chương 41Hoàn thiện26/11/2017
42Chương 42Mệnh lệnh26/11/2017
43Chương 43Biến loạn - một26/11/2017
44Chương 44Biến loạn - hai26/11/2017
45Chương 45Phát hiện26/11/2017
46Chương 46Phản loạn26/11/2017
47Chương 47Chiến đấu26/11/2017
48Chương 48Alward26/11/2017
49Chương 49Đuổi tới26/11/2017
50Chương 50Hiệp lộ tương phùng26/11/2017

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng