Xích Thố Ký

Thu, 27 Jul 2017 22:11:46 +0700

Xích Thố Ký

Tác giả: Đông Giao Lâm Công Tử

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Converter: vthinh147

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 1866

Xích Thố Ký Review Rating: 4.50 out of 10 based on 1 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

kim Cổ Ôn Lương Hoàng, vũ hiệp vạn niên trường!

Tại 《 hồng anh ký 》 cố sự kết thúc nửa năm sau, đại giang hồ lại nghênh đón mới phong ba. Hoàng hệ võ hiệp, phá toái hư không, tất cả Hoàng hệ cao thủ tụ tập dưới một mái nhà, hướng về võ học cảnh giới tối cao phát khởi khiêu chiến. Lệnh đông lai, Truyền Ưng, Bàng Ban, Lệ
Nhược Hải, Thạch Chi Hiên, Tần Mộng Dao, Loan Loan, Vũ Chiếu... Minh Nguyệt chiếu Thải Vân, vô số người phong lưu, ai có thể leo lên cái này như mộng như ảo võ học chi đỉnh?

Mà đã là võ lâm minh chủ A Phi, tại cái này trên giang hồ thì tiếp tục lấy thân là người chơi sung sướng cùng phiền não: Là bởi vì Quách Tương cùng Hà Túc Đạo chưa thành nhân duyên, hay là Vân Trung Long cùng Đại Kiếm Thần vương tọa khiêu chiến, cũng hoặc là là cái kia xuyên qua võ hiệp lịch sử, kéo dài không thôi hiệp cùng nghĩa xoắn xuýt?

5 Chương mới cập nhật truyện Xích Thố Ký

Danh sách chương Xích Thố Ký

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 2Chương 1: thành Tương Dương nữ hiệp ...27/07/2017
2Chương 2Chương 2: trúc lão đại nói ...27/07/2017
3Chương 3Chương 3:Sơ giết27/07/2017
4Chương 4Chương 4: Rèn luyện can đảm Thanh ...27/07/2017
5Chương 5Chương 5: toàn quân bị diệt ...27/07/2017
6Chương 6Chương 6: vàng thau lẫn lộn27/07/2017
7Chương 7Chương 7: ngưỡng thiên đại tiếu xuất ...27/07/2017
8Chương 8Chương 8: Hà Thái Trùng đích ...27/07/2017
9Chương 9Chương 9: Hà tương phối diễn ...27/07/2017
10Chương 10Chương 10: cố nhân phỏng đoán27/07/2017
11Chương 11Chương 11: Ngạo Thiên Công Tử đối ...27/07/2017
12Chương 12Chương 12: Hồng Anh cùng Xích Thố ...27/07/2017
13Chương 13Chương 13: băng hoa27/07/2017
14Chương 14Chương 14: môn phái chuyện bịa27/07/2017
15Chương 15Chương 15: Nhan trị đạt đỉnh Lệ ...28/07/2017
16Chương 16Chương 16: Lệ Nhược Hải sơ ...09/08/2017
17Chương 17Chương 17: Bao nhiêu hùng kiệt tiên ...09/08/2017
18Chương 18Chương 18: Phá toái hư không xếp ...09/08/2017
19Chương 19Chương 19: Bộ Hành Yên Yên linh ...09/08/2017
20Chương 20Chương 20: Phá giải09/08/2017
21Chương 21Chương 21: Bộ Hành Yên Yên cảm ...09/08/2017
22Chương 22Chương 22: Tin tức của Hồ ...09/08/2017
23Chương 23Chương 23: Thiếu niên cùng đại hiệp ...09/08/2017
24Chương 24Chương 24: Biến cố09/08/2017
25Chương 25Chương 25: Thượng Quan Uyển Nhi09/08/2017
26Chương 26Chương 26: Tử Cấm09/08/2017
27Chương 27Chương 27: Tử Cấm thành không nhận ...09/08/2017
28Chương 28Chương 28: Đám cao thủ ướt sũng ...09/08/2017
29Chương 29Chương 29: Thiên Ma Thủ bảy mươi ...09/08/2017
30Chương 30Chương 30: Tự Cổ Cao Thủ Đa ...09/08/2017
31Chương 31Chương 31: Tới nha, lẫn nhau thương ...09/08/2017
32Chương 32Chương 32: Tăng Vương Pháp Minh09/08/2017
33Chương 33Chương 33: Cứu Tràng09/08/2017
34Chương 34Chương 34: Phiền não của A Phi ...09/08/2017
35Chương 35Chương 35: Uy lực của Thiên Ma ...09/08/2017
36Chương 36Chương 36: Tửu Quán Dật Sự09/08/2017
37Chương 37Chương 37: Lại gặp thuyết thư tiên ...09/08/2017
38Chương 38Chương 38: Tiểu Tửu Quán Thượng Diễn ...09/08/2017
39Chương 39Chương 39: Kích động cùng lên tiếng ...09/08/2017
40Chương 40Chương 40: Áo tím đại hán18/08/2017
41Chương 41Chương 41: Núi Võ Đang vô tình ...18/08/2017
42Chương 42Chương 42: Bàn hạch đào Trương Tam ...18/08/2017
43Chương 43Chương 43: Lệ Nhược Hải phong thư ...18/08/2017
44Chương 44Chương 44: Võ Đang hiếm thấy Trương ...18/08/2017
45Chương 45Chương 45: Thiên nhân hóa 1 vạn ...18/08/2017
46Chương 46Chương 46: Võ học thể hệ thống ...18/08/2017
47Chương 47Chương 47: Đạo là vô tình nhưng ...18/08/2017
48Chương 48Chương 48: Thanh Đầu thấy Bách Linh ...18/08/2017
49Chương 49Chương 49: Cướp người18/08/2017
50Chương 50Chương 50: Phong Linh kiếm pháp khác ...18/08/2017

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử

Truyện Tiên Hiệp mới đăng