Xuyên Việt Tòng Sơn Tặc Khai Thủy

Thu, 27 Jul 2017 22:01:05 +0700

Xuyên Việt Tòng Sơn Tặc Khai Thủy

Tác giả: Nộ Tiếu

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: Conveter: ttv

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 7761

Xuyên Việt Tòng Sơn Tặc Khai Thủy Review Rating: 6.90 out of 10 based on 5 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Đương Lục Hải Không biết mình xuyên việt đến một cái thế giới trò chơi thời điểm hắn là mộng tách ra.
Đương nhiên chỗ ở mình cái này một cái quốc gia lại là Đông Hán, hơn nữa còn là những năm cuối thời điểm, hắn cảm thấy được bản thân là có thể kiểu như trâu bò.
Nhưng khi hắn biết quan binh lập tức liền muốn tiêu diệt bọn họ
cái này một cái sơn trại thời điểm, cái tên này liền dừng bút.

5 Chương mới cập nhật truyện Xuyên Việt Tòng Sơn Tặc Khai Thủy

Danh sách chương Xuyên Việt Tòng Sơn Tặc Khai Thủy

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
1Chương 1Chương 1: Chức nghiệp? Nạn dân27/07/2017
2Chương 2Chương 2: Bị dã quái đoạt27/07/2017
3Chương 3Chương 3: chuyển chức sơn tặc27/07/2017
4Chương 4Chương 4: dị nhân sơn tặc?27/07/2017
5Chương 5Chương 5: luận dùng cơ sở phủ ...27/07/2017
6Chương 6Chương 6: sơn tặc cấp năm27/07/2017
7Chương 7Chương 7: lần đầu xuống núi27/07/2017
8Chương 8Chương 8: Triệu Nguyệt Nhii27/07/2017
9Chương 9Chương 9: dị nhân sơn tặc tính ...27/07/2017
10Chương 10Chương 10: xoát sơn tặc27/07/2017
11Chương 11Cấp 5 «cơ sở phủ pháp» uy ...27/07/2017
12Chương 12Sơn tặc Trương Tam27/07/2017
13Chương 13Hung hãn chiến đấu27/07/2017
14Chương 14Tụ Nghĩa Lệnh27/07/2017
15Chương 15Tấn cấp sơn tặc đầu mục27/07/2017
16Chương 16Sơ cấp chỉ huy27/07/2017
17Chương 17Lưu dân doanh27/07/2017
18Chương 18Lưu dân đầu lĩnh27/07/2017
19Chương 19Sơn tặc tiểu binh27/07/2017
20Chương 20Vương Triêu Mã Hán tiến giai27/07/2017
21Chương 21Trong lưu dân doanh văn nhân (thượng) ...27/07/2017
22Chương 22Trong lưu dân doanh văn nhân (hạ) ...27/07/2017
23Chương 23Xây thôn văn thư27/07/2017
24Chương 24Bắt chẹt27/07/2017
25Chương 25Chém giết27/07/2017
26Chương 26Kiểm kê thu hoạch27/07/2017
27Chương 27Khó khăn lương thực nhiệm vụ27/07/2017
28Chương 28Thiện Vô huyền27/07/2017
29Chương 29Trương gia lương cửa hàng27/07/2017
30Chương 30Hoàn thành nhiệm vụ (thượng)27/07/2017
31Chương 31Hoàn thành nhiệm vụ (trung)27/07/2017
32Chương 32Hoàn thành nhiệm vụ (hạ)27/07/2017
33Chương 33«Man Ngưu Kình»27/07/2017
34Chương 34Vũ lực giá trị giải tỏa (một) ...27/07/2017
35Chương 35Vũ lực giá trị giải tỏa (hai) ...27/07/2017
36Chương 36Thần bí võ kỹ ‘Khai Sơn Nhất ...27/07/2017
37Chương 37Xuống núi27/07/2017
38Chương 38Không phải chiến dịch hình thức cày ...27/07/2017
39Chương 39Bội thu27/07/2017
40Chương 40Mã tặc27/07/2017
41Chương 41Dê béo27/07/2017
42Chương 42Rừng cây giết chóc (một)27/07/2017
43Chương 43Rừng cây giết chóc (hai)27/07/2017
44Chương 44Hắc Phong trại27/07/2017
45Chương 45Tình báo27/07/2017
46Chương 46Thứ 1 lần cướp bóc (một)27/07/2017
47Chương 47Thứ 1 lần cướp bóc (hai)27/07/2017
48Chương 48Phát đạt27/07/2017
49Chương 49Sơn tặc đầu lĩnh chức nghiệp chứng ...27/07/2017
50Chương 50Tiến giai27/07/2017

Truyện Tiên Hiệp Đề Cử