Yêu Quái Nhà Trọ

Sun, 23 Jul 2017 18:08:26 +0700

Yêu Quái Nhà Trọ

Tác giả: Lam Tinh

Thể loại: Đô Thị

Nguồn: tangthuvien

Tình trạng: Đang cập nhật

Lượt xem: 2538

Yêu Quái Nhà Trọ Review Rating: 6.67 out of 10 based on 3 reviews.

Tóm Tắt nội dung truyện

Nguyên lai trên thế giới có nhiều như vậy yêu quái, nguyên lai bây giờ không phải là cái gì mạt pháp thời đại, mà là kỷ nguyên mới, cái thế giới này thực sự quá nguy hiểm, như thế nào mới có thể sinh tồn?

5 Chương mới cập nhật truyện Yêu Quái Nhà Trọ

Danh sách chương Yêu Quái Nhà Trọ

STT CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG CẬP NHẬT
201Chương 201201. Tuyệt bức có thể giả bộ ...23/07/2017
202Chương 202202. Đưa hài tử về nhà23/07/2017
203Chương 203203. Muốn không trang bức đều không ...23/07/2017
204Chương 204204. Các loại an bài23/07/2017
205Chương 205205. Vì trang bức, cố gắng phấn ...23/07/2017
206Chương 206206. Thịt người máy chơi game23/07/2017
207Chương 207Chương 207: Chủ động xuất kích23/07/2017
208Chương 208Chương 208: Thả lưới, hạ chiếc lồng ...23/07/2017
209Chương 209Chương 209: Trong hũ bắt...23/07/2017
210Chương 210Chương 210: Chiến đấu còn không có ...23/07/2017
211Chương 211211. Cái này bức so ta càng ...23/07/2017
212Chương 212Chương 212: Tìm đường chết · cao ...23/07/2017
213Chương 213Chương 213: Gấp rút tiếp viện23/07/2017
214Chương 214Chương 214: Trà trộn vào thành23/07/2017
215Chương 215Chương 215: Cảnh sát bắt tiểu thâu ...23/07/2017
216Chương 216Chương 216: Kỹ thuật, vẫn là kỹ ...23/07/2017
217Chương 217217. Quần áo vấn đề23/07/2017
218Chương 218Chương 218: Quần áo không có vấn ...23/07/2017
219Chương 219219. Phim hoạt hình nhân vật đại ...23/07/2017
220Chương 220Chương 220: Cái này có tính không ...23/07/2017
221Chương 221Chương 221: Dứt khoát không biết xấu ...23/07/2017
222Chương 222Chương 222: Cờ vây cùng tẩu thú ...23/07/2017
223Chương 223Chương 223: Khác biệt đánh cờ tiết ...23/07/2017
224Chương 224Chương 224: Chuyện xưa như sương khói ...23/07/2017
225Chương 225225. Bạch Vân Sơn manh mối23/07/2017
226Chương 226Chương 226: Tìm a tìm23/07/2017
227Chương 227Chương 227: Nhà ma23/07/2017
228Chương 228Chương 228: Ai tính toán ai?23/07/2017
229Chương 229229. Tâm ma cùng chấp niệm23/07/2017
230Chương 230Chương 230: Thẳng thắn sẽ khoan hồng, ...23/07/2017
231Chương 231231. Hậu cung cùng tín ngưỡng quan ...23/07/2017
232Chương 232Chương 232: Tín ngưỡng cùng bán hàng ...23/07/2017
233Chương 233233. Mở ra đại tu thời đại ...23/07/2017
234Chương 234234. Đường huynh tới23/07/2017
235Chương 235Chương 235: Đại tu... Từ bắt tay ...23/07/2017
236Chương 236236. Màn ảnh nhỏ tương lai23/07/2017
237Chương 237Chương 237: Trang bức đồ bộ chuyên ...23/07/2017
238Chương 238238. Pháp bảo cùng tiểu đệ23/07/2017
239Chương 239Chương 239: Đặc biệt nghi thức hoan ...23/07/2017
240Chương 240Chương 240: Không phải ruột thịt cùng ...23/07/2017
241Chương 241Chương 241: Trước làm điểm chuẩn bị ...23/07/2017
242Chương 242Chương 242: Trong này quả nhiên nổi ...23/07/2017
243Chương 243243. Cục · cục · cục23/07/2017
244Chương 244Chương 244: Đại yêu đột kích... Chết ...23/07/2017
245Chương 245245. Phát hiện bảo tàng23/07/2017
246Chương 246Chương 246: Mọi người đến đào bảo ...23/07/2017
247Chương 247247. Lựa chọn tốt nhất23/07/2017
248Chương 248248. Cửu Tử Mẫu Âm Ma23/07/2017
249Chương 249Chương 249: Cục trong cục lại bộ ...23/07/2017
250Chương 250Chương 250: Vũng nước đục rời đi ...23/07/2017
ma giam gia lazada

Truyện Đô Thị Đề Cử

Truyện Đô Thị mới đăng